Emmie Muller over het werk van Anne-Will Lufting

Het werk van Anne-Will Lufting berust op twee uitgangspunten: de fundamentele schilderkunst, waarbij het uitsluitend draait om de formele aspecten als kleur, vorm, formaat en materiaal, en haar fascinatie voor vouwen en plooien in glimmende materialen. In de vorige eeuw ontstond binnen de schilderkunst de tendens om de functie van het schilderij te herdefiniëren. De schilderkunst werd doodverklaard en moest als het ware opnieuw worden uitgevonden. Anne-Will Lufting lijkt met haar beelden op die ontwikkeling in te haken door in haar onderzoek het geschilderde doek te ontleden en te analyseren. Wat is schilderen? Simpel gezegd: het aanbrengen van gekleurde pigmenten, de verf, op een doek. Lufting doet daar nog een schep bovenop. Het linnen of katoen van de drager heeft zij vervangen door zeildoek, en de spielatten door andere materialen die verschillend zijn van formaat en dikte.

Zeildoek is een stug en weerbarstig materiaal dat zich niet soepel laat vouwen en is zeer kwetsbaar. Dergelijke eigenschappen zoekt Lufting bewust op. Door zich te meten met het materiaal ontstaan verrassende wendingen die zij op voorhand niet had kunnen voorzien. Het materiaal ontsnapt aan haar wil. Dat is precies wat Anne-Will Lufting nastreeft: beelden maken waarbij perfectie en imperfectie vechten om schoonheid. In combinatie met het glimmende oppervlak ontstaat, gelijk als in een dans, een spel van aantrekken en afstoten. Wanneer het zeildoek om het object is aangebracht, wordt het met verf beschilderd in twee contrasterende kleuren die strak tegen elkaar worden aangebracht. Aangezien het zeildoek nergens een glad oppervlak raakt, vergt deze handeling om precisie en concentratie. Het eindresultaat prikkelt de verbeelding, omdat het zich beweegt op de scheidslijn tussen tweedimensionaliteit en driedimensionaliteit. Elk wandobject vertoont enerzijds kenmerken van een sculptuur en anderzijds die van een schilderij. Door de manier waarop Anne-Will Lufting beide componenten combineert bevraagt zij de schilderkunst opnieuw en opent de deur voor nieuwe mogelijkheden.

Emmie Muller, 2018